บริการของเรา

บริการด้านกฎหมาย

กฎหมายธุรกิจ

บริการด้านกฎหมาย

เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านธุรกิจในวงการกว่า 10 ปีขึ้นไป เราจึงสามารถาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการธนาคารและการเงิน การควบร่วมกิจการ หรือ การซื้อขายกิจการ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัททั้งในเมืองไทยและประเทศจีน การร่างสัญญาทางธุรกิจ